Pagdating ng mga kanluranin sa asya


27-Jul-2017 00:47

Paglalakbay ni Marco Polo• Tinawid ang Gitnang Asyakasamaangkanyang tiyuhinhangang sa makaratingsa Tsina• Matagal siyangnanirahan sa China atnanungkulanbilangtagapayo ng emperadorng Dinastiyang Yuan• Nang bumalik siya sa Italy, isinulat niya saisang aklat, The Travelsof Marco Polo angkarangyaanatkayamanan ng China.

Sa tulong ng kanyangaklat, maraming nabatidang mga Kanluranin 9.

pagdating ng mga kanluranin sa asya-87

leather dating sites

Isang larawang pinapakita ang mga taga-Sepoy noong sila ay nag-alsa laban sa Briton.

Panggitnang Ruta Mula sa India, ang mga kalakal ay dinadala ng mga sasakyangpandagat hanggang Ormuz sa Persian Gulf.